The Gathering har siden 1992 vært et av de største datatreffene i verden, og har utviklet seg mye over 26 år – fra innhold til struktur og profesjonalitet. Vi lyser nå ut et verv i den øverste ledelsen til arrangementet.

Vil du være øverste leder for innholdet på og profileringen av The Gathering?

Vi søker fagleder for den kommende treårsperioden. Som fagsjef vil du ha ansvar for konkurranser, sceneinnhold, strømming, profilering, presse, og markedsføring. Faglederen jobber i fellesskap med de andre faglederne og crew- og deltakerombudene, som i felleskap har en koordinator og stab som følger opp arbeidet.

Koronapandemien og The Gathering

The Gathering 2020 var planlagt å arrangeres i påsken for 29. gang. På grunn av koronaepidemien som slo til for alvor våren 2020 ble vi nødt til å avlyse årets arrangement, i likhet med alle andre store kulturarrangementer, og dette er første gang i arrangementets historie at vi måtte avlyse.

Selv om pandemien ikke er over ennå ser vi positivt på å gjennomføre neste års arrangement. Flere av avtalene knyttet til årets arrangement er flyttet over til neste år, slik at det er mye som allerede er klart for å gjennomføre The Gathering i 2021.

Varighet

Vervet som nå lyses ut er for et åremål på tre år, altså The Gathering 2021 til og med The Gathering 2023. Etter at disse tre årene har gått ut, vil det være mulig å søke om fornyelse av vervet i to år til. Som søker til vervet forventes det, og settes krav til, at du gjennomfører alle de tre arrangementene du tilbys.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter en person med visjoner for The Gathering og som sammen med Styret er med på å styrke arrangementet og organisasjonen, som legger til rette for nye aktiviteter og tilbud under det solide varemerket The Gathering. Vi søker etter en person som vil jobbe tett sammen i team med de andre i arrangementsledelsen, men som også er inkluderende og tar imot innspill fra personer utenfor ledergruppen.

Som leder for The Gathering forventes det ikke at du er sterkest på ditt fagområde, men at du er flink til å lede personer under deg, og gode kommunikasjonsevner er en veldig viktig faktor som blir tatt med i vurderingen av rette personer til de ulike stillingene.

Videre vil dine tanker om hvordan The Gathering skal drives fremover og hvilke retninger arrangementet bør ta på innhold, profesjonalitet vil være viktige elementer i vurderingen av kandidater.

Gjennom de siste tre årene har The Gathering vært gjennom en omstrukturering av organisasjonen. Tilbakemeldingene i prosessen har vært positive, og etter arrangementene de siste årene er vi svært fornøyde med den nye modellen. Ledelsen for The Gathering har et spesielt ansvar for å videre forankre den nye styringsmodellen i de kommende årene.

Det må påregnes høy arbeidsbelastning i perioder. Det finnes mulighet for frikjøp dersom belastningen blir for stor.

INNSENDING AV SØKNAD

Søknad sendes til kontoret@kandu.no, med en kortfattet CV hvor relevant erfaring fremkommer.

Fristen for å søke på vervet som fagleder i The Gathering er 7. august 2020. Intervjuer av aktuelle kandidater vil bli gjennomført fortløpende, og styret fatter vedtak senere i august.

Merk at Styret forbeholder seg retten til å ikke kalle inn alle søkere til intervju.

For spørsmål, kontakt KANDU på 22 99 37 30, kontoret@kandu.no, eller på våre Facebook-sider.