KANDU – Norsk Dataungdom ble stiftet i 1996 samtidig som The Gathering flyttet inn i Vikingskipet på Hamar, der det kort tid etter ble et av verdens største datatreff. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon for ungdom som driver med datakultur og datarelaterte hobbyer.

Med over 6 000 medlemmer er vi Norges største organisasjon for datainteressert ungdom. Vi er best kjent som arrangøren av The Gathering som hver påske samler over 5000 mennesker i Hamar, men jobber også året rundt for å skape mer og bedre datakultur i det norske samfunnet, støtte lokale initativer, samt øke arrangement- og møteplasstilbudet for interessegruppene vi representerer.

KANDU logo turkis og hvit
Roboter som gir high-five

Siden The Gathering 1996 har det vært praksis å melde alle deltakere på TG inn i KANDU. Målet er å kunne tilby arrangementer, aktiviteter, kurs, m.m. og kunne kjempe for interessene til Norges dataungdom. Om du er litt eller mye interessert i datamiljøet, gaming, e-sport eller andre aktiviteter er vi stedet for deg!

Bli medlem og se hvilke fordeler og tilbud vi gir våre medlemmer!

Organisasjon

Organisasjonen består av medlemmene som øverste myndighet via Årsmøtet. Mellom hvert Årsmøte er det Styret som avgjør organisasjonens drift. 

I tillegg har vi en kontrollkomité som har som oppgave å tolke organisasjonens regler og rapportere til Årsmøtet om organisasjonens drift, samt Valgkomitéen som kommer med innstillinger til hvem som burde velges til ulike verv. 

Tillitsvalgte velges på årsmøtet hvert år.

Organisasjonskart

Årsmøtet

Årsmøtet er medlemmenes årlige møte i KANDU, og KANDUs øverste styringsorgan.

På årsmøtet presenteres den politiske agendaen, arbeidsprogrammet, og andre saker som medlemmene ønsker at KANDU skal jobbe for i fremtiden. 

Det er også på Årsmøtet det avholdes valg.

Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet, og alle fullverdige (betalende) medlemmer har stemmerett.

Eksempler på saker som behandles på årsmøtet:

 • Rapport fra Styret og øvrige organer om organisasjonens drift det siste året
 • Rammer for organisasjonen:
  • Vedtekter
  • Politisk program
  • Arbeidsprogram
  • Budsjett og regnskap
 • Valg av tillitsvalgte i sentrale organer:

Styret

Styret er demokratisk valgt på Årsmøtet, og består av 10 medlemmer.

KANDUs styre er et strategisk organ som møtes jevnlig for å behandle større saker og veivalg for organisasjonen.

Les mer om styret

Forretningsutvalget

Forretningsutvalget møtes ukentlig for å følge opp KANDUs drift, økonomi og politikk mellom styremøtene. Styret vedtar forretningsordenen for forretningsutvalget, og forretningsutvalget rapporterer til Styret.

Forretningsutvalget innehar signaturrett og prokura, og kan delegere dette videre.

Sammensetning

Forretningsutvalget består, med mindre annet vedtas av Styret, av:

 • Styreleder
 • Styrets nestleder
 • Kasserer

Eksempler på oppgaver:

 • Forberede / bearbeide saker til styret
 • Følge opp sekretariatet
 • Mindre beslutninger, f.eks. rundt innkjøp, utlegg og annen økonomi

Arbeidsgrupper

robot hopperHer er det noe for alle og enhver! Om du vil drive det aktiviteter, videofilming, drifte IT-systemer, PR eller politikk (eller noe helt annet !), så kan du bli med eller lage en arbeidsgruppe for det.

Arbeidsgruppene er alle frivillige, engasjerende og morsomme verv som vil gi deg nye venner, ny kunnskap og kanskje en ny interesse!

Frivillige i arbeidsgruppene rapporterer til Generalsekretær.

Les mer om arbeidsgruppene våre

Sekretariatet

Sekretariatet består av Generalsekretær og en organisasjonssekretær. Disse er ansatte som sitter på kontoret til KANDU på Frivillighetshuset i Oslo. De tar seg av daglig drift, utstyrsutleie, følger opp prosjekter, arbeidsgrupper og arrangementer.

Her er listen over deres oppgaver:

 • Ledes av Generalsekretæren
  ○ Fast ansatt
 • Holder hjulene i gang
 • Kontaktpunkt for KANDU
  ○ Tar telefonen
  ○ Tar i mot post
  ○ Svarer på e-post
 • Følger opp prosjekter og arbeidsgrupper
 • Sørger for daglige oppgaver
  ○ Utleie
  ○ Lagerhold
  ○ Tilrettelegge for frivillige
  ○ Følger opp ansatte