KANDU  gleder seg til å se alle medlemmer søndag 13. februar 2022 for Årsmøtet for 2021.

Velkommen til KANDU sitt årsmøtet som starter 13:00! 

Lenke: 
https://oslomet.zoom.us/meeting/register/u5Esc-moqDosHdOzJ1u4b2atDvW-mC6onSHX
Passord: 1337

Lenke til sakspapirer, ink. budsjettforslaget ligger nå på: 
https://kandu.no/dokumenter/

Innkallingen til KANDU sitt Årsmøte, som skulle blitt avholdt i desember 2020, ble i henhold til vedtektene ikke sendt ut innen tidsfristen. Styret i KANDU har dermed besluttetet dermed å avlyse Årsmøte, og kommer nå med ny innkalling til søndag den 13. februar 2022 for Årsmøtet 2021.
Styret ser fram til å presentere arbeidet som er gjort, og ikke minst vise planene for året som kommer. Som medlem i KANDU er du hjertelig velkommen til å delta på Årsmøtet vårt.

Samleblekken for Årsmøtepapirene er nå klare, sakene som skal behandles på ordinært årsmøte er:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteledelse og tellekorps
  • Valg av referatunderskrivere
  • Årsberetninger
  • Regnskap
  • Arbeidsprogram for kommende år og langtidsprogram
  • Budsjett for kommende år
  • Valg av Styre, Valgkomité og Kontrollkomité

Logo mørkeblå og turkis

Samleblekken inneholder i tillegg vedtektsendringsforslag og KANDU sitt politiske program for 2022, samt den nylige vedtatte Code of Conduten til KANDU.

Hvor:

Velkommen til KANDU sitt årsmøtet som starter 13:00! 

Lenke: 
https://oslomet.zoom.us/meeting/register/u5Esc-moqDosHdOzJ1u4b2atDvW-mC6onSHX
Passord: 1337

Lenke til sakspapirer, ink. budsjettforslaget ligger nå på: 
https://kandu.no/dokumenter/

Når: Søndag 13. februar 2022 klokka 13:00

Prinsippene i Code of Conduct: 
https://drive.google.com/file/d/1PPqhIu6Gfdl2Qi31I7NYyxEodt0FrWaV/view?usp=sharing
Styringsdokumentene for Code of Conduct: 

https://drive.google.com/file/d/18pMAbT2H0OIRhB8t6VStitPc-CXMJRbF/view?usp=sharing

Vell møtt! 

– Styret for KANDU

Categories: SISTE NYTT