Bli med på KANDU sitt årsmøte søndag 18.november kl 13:00

Søndag 18. november 2018 er det nok en gang duka for årsmøte i KANDU. Mye spennende har skjedd det siste året og enda mer spennende ligger an til å skje neste år. Styret ser fram til å presentere alt arbeidet som er gjort, og ikke minst – alt som planlegges framover! Som medlem i KANDU er du hjertelig velkommen til å delta på årsmøtet vårt.

Hvor: Åpen Scene, Oslo (Badstugata 2, 0183 Oslo)
Når:  Søndag 18. november 2018 klokka 13
Mer informasjon, inkludert sakspapirer, vil fortløpende bli lagt ut på her.
Du kan også melde deg på arrangementet på Facebook ved å klikke her

Bli med i arbeidsgrupper?

Kanskje har du lyst å bidra på et spesifikt område framfor å stille til valg? Nå kan du gjøre det! KANDU har i det siste fått mange arbeidsgrupper. For å nevne noen er det videoutstyr, utleieordning, digital kultur, politisk arbeid og systemdrift.

Dersom du vil bidra noe på disse områdene (eller andre områder), kontakt kontoret (kontoret@kandu.no) så setter de deg i kontakt.

Stille til valg?

Hvert år velges tillitsvalgte til formelle organer. Som medlem kan du stille til valg for å gjøre en innsats i Styret, Kontrollkomiteen eller Valgkomiteen.

Arbeidet i de ulike gruppene varierer, og det er både ett- og toårsverv man kan stille til.

Les mer på om de spennende mulighetene her

Meld interessen snarest mulig slik at Valgkomiteen får snakket med deg i god tid. Formelt siste frist er 4/11 kl 12.

Forslag? Innspill?

Vi vil gjerne ha innspill. Lite eller stort, send det gjerne inn! Vi tar imot alt fra forslag til lavterskelaktivitet, større arrangementer, at vi burde si noe offentlig i media om en sak eller annet.

Du kan også komme med formelle saker til årsmøtet. Frist for dette er 20 dager før, og må sendes til kontoret@kandu.no. Forslag til endringer av budsjett, arbeidsprogram og lignende fremmes senest på årsmøtet, men helst tidligere.

Formell innkalling

Det kalles med dette inn til ordinær årsmøte i KANDU – norsk dataungdom. Møtet holdes på Frivillighetshuset i Oslo. Adressa er sannsynligvis Kolstadgata 1, 0652 Tøyen, og blir endelig bekrefta en uke før.

Møtested: Oslo
Møtestart: Søndag 18. november 2018, klokka 13:00
Innkalt: Alle med medlemskap i KANDU.

Saker som behandles på møtet
Sak 1: Godkjenning av innkalling Sakspapir (PDF)
Sak 2: Konstituering Sakspapir (PDF)
Sak 3: Godkjenning av regnskap forrige år Sakspapir (PDF)
Sak 4: Økonomistatus inneværende år Sakspapir (PDF)
Sak 5: Budsjett neste år Sakspapir (PDF)
Sak 6: Orienteringer Sakspapir (PDF)
Sak 7: Arbeidsprogram for kommende år Sakspapir (PDF)
Sak 8: Politisk program Sakspapir (PDF)
Sak 9: Vedtektsendringer Sakspapir (PDF)
Sak 10: Valg Sakspapir (PDF)
(Sak 11: Eventuelt) Sakspapir (PDF)
Samleblekke med alle sakspapir (PDF)

Kandidater som ønsker å stille til valg bør si ifra til Valgkomiteen så snart som mulig, slik at de kan ta en samtale med deg. Merk at dersom du vil kunne stille til valg selv om valgkomiteen ikke innstiller på deg til møtet, må du være nominert innen 14 dager før møtet starter. Nye saker om ønskes opp på dagsorden må meldes opp senest 14 dager før møtet starter.

Categories: Generelt