KANDU har ført en rekke saker opp på dagsorden blant norske myndigheter på vegne av våre medlemmer, og jobber med tiltak som kan øke likestillingen av datakultur opp mot andre kulturelle uttrykksformer, og har bl.a. bidratt til momsfritak for datatreff. våren 2019 var KANDU også en aktiv bidragsyter til Norges første dataspillstrategi

Spillerom – Dataspillstrategi 2020-2022

Kulturministeren åpner The Gathering 2018!

The Gathering fikk Mjøsprisen 2017

Historikk – Arkivklipp fra The Gathering

Categories: Generelt