Takk for oppmøtet på medlemsmøtet!

Dette er et forsøk på å oppsummere litt hva som ble presentert for dere som ikke hadde anledning til å delta. 

Etter gjennomføringen av årets TG har ledergruppen følt på at fordelingen av ansvar og oppgaver ikke har vært helt i balanse, og at det har vært uforholdsmessig mye jobb på enkeltpersoner. Ledergruppen har derfor en god stund nå jobbet med et utkast til en revidert struktur og har med bittelitt hjelp fra styret i innspurten kommet frem til et forslag som legger til en fagleder, og flytter litt på noen ansvarsområder under de forskjellige faglederne. Forslaget er presentert på det vedlagte bildet.

I det nye forslaget er det fire fagledere for områdene som (foreløpig) er kalt Info, Beredskap, Arena og Event. I tillegg er det en liten boble utenfor med stab og støttefunksjoner som jobber uten noen fagleder over seg, og støtter blant annet ledergruppen som rådgivende organer. Navnene på de forskjellige områdene er i utgangspunktet arbeidstitler, og vi tar gjerne imot forslag til alternativer 😀

Det er viktig å påpeke at de små boblene under de forskjellige områdene ikke er tenkt som et ferdig forslag på hvilke crew som finnes på TG24 og hva de skal hete, men en representasjon av de crewene/oppgavene som skal ligge under de forskjellige fagområdene. Tanken er at ledergruppen selv skal kunne forme crewene og antallet når de er samlet.

Styret ønsker å lyse ut stillingene i ledergruppen så snart som mulig (og før sommeren) slik at ledergruppen kan få begynt arbeidet sitt så snart som mulig etter sommerferien. Tidslinjen på tilbakemeldinger er derfor ganske kort, men vi setter pris på alle!

Har du spørsmål, konkrete forslag eller innspill til inndeling og forslaget? Send det på e-post til kontoret@kandu.no

Categories: SISTE NYTT