Er du interessert i The Gathering og hvordan det hele fungerer bak alle kulissene? Eller synes du det er viktig med digitale møteplasser og du ønsker å engasjere deg politisk? Eller er du ute etter å dyrke nye interesser? Om så er KANDU organisasjonen for deg!

KANDU er demokratisk frivillig organisasjon som jobber for datainteresserte ungdom. Alle som er medlem i organisasjonen har stemmerett ved Årsmøtet, og man kan stille til ulike verv og arbeidsgrupper.

Årsmøtet: KANDUs øverste organ

Årsmøtet er KANDU sitt øverste organ og holdes årlig. Her settes både den politiske agendaen og de tingene medlemmene vil at KANDU skal jobbe for i fremtiden. Det er også på Årsmøtet det avholdes valg, klikk her for mer informasjon om dette.

Her er listen over hva man tar opp på Årsmøtet:

 • Rammer for organisasjonen
  ○ Vedtekter
  ○ Politisk program
  ○ Arbeidsprogram
  ○ Budsjett og regnskap
 • Valg av sentrale organer
  ○ Styre
  ○ Valgkomité
  ○ Kontrollkomité
Organisasjonskart

Styret

Veivalg og store beslutninger gjennom året

Styret har ansvaret for oppfølgingen av de målene som er satt ved årsmøtet og hvordan KANDU skal nå disse. Styret er med på å engasjere og motivere andre frivillige i å være deltagende i å skape muligheter for datainteressert ungdom, gjennom politisk arbeid eller aktiviteter.

Styret er demokratisk valgt på Årsmøtet og jobber for alle medlemmene til KANDU.

Slik jobber styret:

 • Faste møter ila. året
 • 10 medlemmer (inkl. 3 vara)
 • Ansvar for styring av organisasjonen mellom årsmøter
  ○ Følger opp arbeidsprogram
  ○ Økonomisk ansvar
 •  Oftest store saker
  ○ Store innkjøp
  ○ Strategier og visjon
  ○ Godkjenning av nye arrangementer
  ○ Budsjett og prioriteringer
  ○ Valg av ledergruppe til The Gathering

Leder    

   Karl Fredrik Haugland

Nestleder  

   Daniel Stene Opland

Styremedlemmer  

   Andreas-Johann Ø. Ulvestad
   Elling Klepp
   Ruben-André Berg
   Eirik Hildre
   Gabriel Grønning

Varamedlemmer  

 1. Marcus Sætershagen
 2. Jørgen Olsen Bogen
 3. Hannah D. Bueide

Forretningsutvalget

Mindre avgjørelser og oppfølging

KANDU har et forretningsutvalg som er ansvarlig for organisasjonens økonomi, drift og politikk mellom hvert styremøte.

De tar seg av oppgaver som:

 • Ukentlige utvalgsmøter
 • Bindeledd mellom Styret og Sekretariatet
 • Bearbeider saker til styremøter
  ○ Foreslår hva Styret bør gjøre
  ○ Kvalitetssikrer saker
 •  Følger opp Sekretariatets daglige arbeid
smilene robot

Arbeidsgrupper

Vi har grupper for alle og en hver! Om du vil drive med arrangementer, videoproduksjon, drift av IT-systemer, PR, politikk eller noe helt annet så finnes det en arbeidsgruppe for dette i KANDU, eventuelt mulighetenfor å lage nye arbeidsgrupper!

Flere av våre arbeidsgrupper er tilknyttet The Gathering, som er KANDU sitt største årlige arrangement. The Gathering drives på frivillig basis av fantastiske mennesker som både ordener med sponsorer, trekker kabler, markedsfører, lager show, styrer økonomien, lagerarbeid og mye mye mer.

Arbeidsgruppene rapporterer til Generalsekretæren, eventuelt TG-ledelsen for de arbeidsgruppene jobber med The Gathering.

Arbeidsgruppene er alle frivillige, engasjerende og morsomme verv som vil gi deg nye venner, ny kunnskap og kanskje en ny interesse!

Her er en kort oversikt over over de ulike arbeidsgruppene og noen av deres arbeidsoppgaver:

Denne arbeidsgruppen jobber fra 2020 til 2021 med å lage en Code of Conduct for hele organisasjonen. Dokumentet skal være et aktivt dokument som reflekterer samtiden og det skal bli jevnlig sett på av styret slik at der blir aktivt brukt. Code of Conduct skal si noe om hvordan vi skal behandle hvarandre, om sikkerhet og varslingsrutiner.

 • Driver med strategisk kommunikasjon
 • Merkevarebygging
 • PR (public relations)
 • Medieproduksjon og innholdsproduksjon
 • Markedsovervåking og analyse
 • Mediekurs/Medietrening
 • Rådgivning

KANDU skal fra 2021 jobbe med en langsiktig visjon og et langtidsprogram for organisasjonen. KANDU har i dag ingen styringsdokumenter eller struktur for langsiktige mål, og skal i løpet av 2021-2022 utarbeide en visjon og et langtidsmål tilsvarende styringsdokumentene for The Gathering. Styret har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med dette frem til Årsmøtet 2021.

 • Drifter IT-systemer
 • Holder oversikt over disse systemene
 • Vurderer innkjøpsbehov for IT-utstyr
 • Følger opp regnskap
 • Følger opp organisasjonens budsjett
 • Konterer bilag
 • Godkjenner utbetalinger

Sekretariatet

Sekretariatet består i dag av Generalsekretær og en organisasjonssekretær. Disse er ansatte som sitter på kontoret til KANDU på Frivillighetshuset i Oslo. De tar seg av daglig drift, utstyrsutleie, følger opp prosjekter, arbeidsgrupper og arrangementer.

Her er listen over deres oppgaver og hvordan de jobber:

 • Ledes av Generalsekretæren
  • Fast ansatt
  • Holder hjulene i gang
  • Kontaktpunkt for KANDU
 • Følger opp prosjekter og arbeidsgrupper
 • Utfører daglige oppgaver
  ○ Utleie
  ○ Lagerhold
  ○ Tilrettelegge for frivillige
  ○ Oppfølging av ansatte