Taushetserklæring i KANDU

Tillitsvalgte i KANDU (styret, valgkomiteen og kontrollkomiteen) må signere en taushetserklæring som dekker arbeid i KANDU. Dette gjelder også for noen av de som jobber frivillig på KANDUs arrangementer eller arbeidsgrupper, slik som The Gathering og arbeidsgruppen Systemstøtte.

Erklæringen skal signeres av personer i lederstillinger og personer som har tilgang til sensitiv informasjon.

Det er to forskejllige versjoner av taushetserklæringen. Om du har en rolle som gir tilgang til spesielt sensitiv informasjon (eks. medisinsk info) skal du fylle ut den utvidere tahshetserklæringen. Alle andre skal fylle ut den vanlige.

Klikk her for å gå til signering av utvidet taushetserklæring

Klikk her for å gå til signering av vanlig taushetserklæring

Du må fylle ut personalia og e-postadresse i dokumentet, som gjør at vi vet hvem som har signert og kan sende deg kopi etterpå.