Det innkalte årsmøte 1. desember utsettes

Utsettelsen skyldes en økt og uventet arbeidsmengde for kontoret og øvrige KANDU-funksjoner den siste tiden. Dette har ført til at ressursene som sto for planleggingen og gjennomføringen av årsmøtet, har måttet se seg nødt til å omprioritere sine oppgaver.

Etter anbefaling fra kontrollkomiteen besluttet derfor styret torsdag kveld å utsette årsmøtet til over nyåret.
Ny innkalling vil bli sendt ut god tid i forveien.

Har du bestilt reise for egne midler vil du få dette dekket etter KANDUs økonomiske reglement.

Ved spørsmål kontaktes kontoret på kontoret@kandu.no.