Dataspill er vår tids største interesse. Det har du som forelder, lærer, klubbleder eller idrettstrener kanskje fått merke – på godt og vondt. I kampen om ungdommens tid kan det virke uoverkommelig å vinne over dataskjermen. Vi vil vise deg at det ikke er så vanskelig.
En dataklubb trenger ikke være en lekeplass. Det kan også være en plass for mestring, samvær, for kulturutfoldelse, konkurranse og sosialfaglig arbeid. Skal man lykkes med det digitale kulturarbeidet, kreves kompetanse.

I februar 2018 arrangerte Kandu en konferanse som hadde som mål å gi nyttige verktøy til de som vil skape møteplasser for ungdom med digital kultur som fokus. Arrangementet var gratis og er rettet mot ansatte som jobber med barn og unge.