Nå skal det bli enda mer digital kultur!

KANDU søkte Sparebankstiftelsen om midler for utstyr som kommer hele datamiljøet til gode, og vi har vært heldige nok til å få innvilget hele søknadssummen på 485 000kr!!

KANDU har en utleieordning av vårt eget utstyr som vi leier ut gratis til medlemmene våre og til symbolske summer til foreninger som skaper aktivitet for ungdom innenfor digital kultur. Dette vil si både kameraer, spillkonsoller, servere, pc’er, konsert utstyr og mye mer.

Midlene vi har fått innvilget vil være med på å bidra til å skape aktivitet og synliggjøre hva denne kulturen er for så mange. Midlene vil bli brukt  til innkjøp av utstyr som vi kan bruke på vår egne aktiviteter og i prosjekter, samt utstyr hele digital kultur miljøet vil ha tilgjengelig gjennom vår utleieordning.

Oversiktsbilde av TG
Bilde av TG- tatt av Eirik Jeppesen

KANDU sin utleieordning skal gjøre slik at enda flere får muligheter til å ha utstyret til det lokale datatreffet (LAN), lære seg noe helt nytt og skape noe kreativt, fra programvarer til kunst. Dette gir muligheter for små grupper med engasjerte personer opp til organisasjoner som også gir muligheter for ungdomsmiljøet.

Spesielt takk til Marit K. Berntsen som har hjulpet til med søknaden. 

KANDU takker Sparebankstiftelsen for støtten og vi gleder oss til å skape og bidra til mer aktivitet og møteplasser for enda flere!

Sparebankstiftelsen-logo-positive
Categories: SISTE NYTT