Kjære medlemmer,

Med hjemmel i vedtektene §9-2 innkalles det til årsmøte i KANDU – Norsk Dataungdom.

Årsmøtet vil finne sted ved Frivillighetshuset i Kolstadgata 1, Oslo klokken 14:00.

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og skal blant annet behandle politisk program, arbeidsprogram, vedtekter og valg av tillitsvalgte for 2020. 

Det vil komme en mer detaljert innkalling med praktisk informasjon og forslag til saksliste innen rimelig tid, så hold av datoen!


Årsmøtet vedtar sin egen saksliste, men etter vedtektene må disse sakene behandles på ordinært årsmøte:

 

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteledelse og tellekorps
  • Valg av referat underskrivere
  • Årsberetninger
  • Regnskap
  • Arbeidsprogram for kommende år og langtidsprogram
  • Budsjett for kommende år
  • Valg av styre, valgkomité og kontrollkomité


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager

før årsmøtet.

Endelig saksliste, samt årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, arbeidsprogram og andre relevante sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før møtet.

 

Dato:    01.12.2019                  

Kl:        14:00                  

Sted:    7 etg, frivillighetshuset